Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

v y h l a s u j e

verejnú neanonymnú 

súťaž na výber agentúry – Galavečer Stavba roka 2015

 

Cieľom súťaže je výber agentúry pre Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v prvých mesiacoch roku 2016 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – Stavba roka 2015.

Podmienkou účasti v súťaži sú skúsenosti agentúry s organizovaním podobných eventov a splnenenie všetkých požiadaviek definovaných v súťažných podmienkach.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba s predmetom činnosti organizovanie spoločenských eventov spĺňajúca podmienky účasti v súťaži.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 25. september 2015.

Zasadnutie výberovej komisie: 1.10.2015.

Súťažné podmienky na výber agentúry – Galavečer Stavba roka 2015 možno získať on-line po registrácii na adrese, ktorá vám bude zaslaná na vami uvedený mailovú adresu alebo na adrese organizátora súťaže:

Združenie ABF Slovakia
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Phone: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401,
e-mail: mail@abfslovakia.sk
www.abfslovakia.sk, www.stavbaroka.eu

Zaregistrujte sa: