Kontakty

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

prezident ABF Slovakia

Ing. Ľubica Erdélyiová

koordinácia aktivít, komunikácia s médiami

Mob: ++421 917 490401
E-mail: abf@abfslovakia.sk

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11
810 05 Bratislava
T: 0903 246628, mail: mail@abfslovakia.sk

Napíšte nám