Ing. Mária Brichtová stála pri zrode Združenia, bola vyše 20 rokov srdcom a hnacou silou všetkých aktivít Združenia. Jej profesionálna erudícia a neutíchajúci entuziazmus dlhé roky sprevádzali aktivity Združenia, súťaže študentských záverečných prác BAKALÁR a Inžinierska cena, ale najmä celoštátnej súťaže realizovaných stavieb STAVBA ROKA. Realizáciou menovaných súťaží a s nimi spojených aktivít výrazne prispela k propagácii architektúry a stavebníctva na Slovensku. Jej náhly odchod je nenahraditeľnou a významnou stratou pre celú komunitu architektov a stavbárov na Slovensku.

S úctou spomíname! 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia je nezávislá, dobrovoľná a nepolitická organizácia založená členmi za účelom starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva.

Na dosiahnutie tohto cieľa Združenie využíva vedecko-výskumnú, publikačnú a vydavateľskú bázu svojich členov, rôzne formy osvety a vzdelávania vrátane organizovania súťaží, konferencií, ankiet a výstav.

Medzi najvýznamnejšie aktivity Združenia patria prezentačné súťaže:
– STAVBA ROKA – súťaž realizovaných stavieb,
Cena BAKALÁR – súťaž záverečných (bakalárskych) prác absolventov študijných programov 1. stupňa v oblasti architektúry a stavebníctva,
– INŽINIERSKA CENA  – súťaž záverečných (diplomových) prác absolventov študijných programov 2. stupňa v oblasti stavebníctva a elektrotechniky.

Pri zabezpečovaní aktivít Združenie spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, predovšetkým so stavovskými komorami, orgánmi štátnej správy, s univerzitami, profesijnými organizáciami a združeniami.

Členovia združenia

zsps-logo
ministerstvo-logo
sksi-logo
PF2011-obr.qxp
svf-logo (2)
fa-stu-logo
logo-pss
logo-szsi
tsus-logo
logo-eurostav

Aktivity združenia podporujú

logo_euromax SK bez spol biely podklad web
PSS web